HomeProgrammaOpening Cultureel Jaar

Opening Cultureel Jaar

Op zaterdag 28 augustus 2021 opende de gemeente Coevorden het culturele jaar. Bij de opening werden alle dorpen en de stad Coevorden betrokken en met elkaar verbonden. Bekijk hieronder het programma van de dag, de videoterugblik en een selectie van de foto’s.  

Stoet op weg naar Coevorden

’s Ochtends vertrok wethouder Jeroen Huizing met een oldtimerbus door de gemeente langs de verschillende dorpen, op weg naar Coevorden. In elk dorp werd een deel van het gezamenlijk kunstwerk opgehaald.

Gemeentelied

Alle plaatsen in de gemeente maakten voorafgaand aan de opening een couplet van een lied waarvan de melodie en enkele coupletten geschreven zijn door Harm Dijkstra. Dat dorpscouplet gaat over het eigen dorp/de stad en wordt gezongen door enkele inwoners. Gedurende de dag kreeg het lied steeds meer coupletten. In Coevorden werd het gehele lied ten gehore gebracht. Op deze wijze zijn alle kernen in de gemeente op culturele wijze met elkaar verbonden. 

Bekijk hier de volledige tekst van het lied.

Gezamenlijk kunstwerk

Alle plaatsen leverden een kunstwerk op een paneel van 60 x 60 cm, gemaakt door één of meerdere (amateur)kunstenaars uit het dorp/de stad. Dit kunstwerk beeldt (de kenmerken van) het dorp/ de stad uit en past in het thema ‘verbinding’. De materiaalkeuze en de uitvoering waren vrij. De panelen werden gedurende de dag onthuld wanneer de stoet het betreffende dorp aandeed. In Coevorden werden vervolgens alle doeken op een grote ezel gemonteerd, waardoor een groot kunstwerk ontstond van alle kernen in de gemeente. Dit kunstwerk zal gedurende het culturele jaar op veel plekken te zien zijn tijdens de activiteiten. Ook deze vorm van kunst toont de veelzijdigheid en de verbondenheid van onze gemeente. 

Opening met kanonschot

Nadat het lied gezongen was en het grote kunstwerk met de panelen onthuld, opende burgemeester Bert Bouwmeester het culturele jaar met een kanonschot. 

Programma van de dag

09.00 – 15.00 uur, in de dorpen, Culturele rondgang, stoet
15.00 uur, in Coevorden, aankomst bus
15.30 uur, op de Weeshuisweide, gezamenlijk lied alle dorpen
15.45 uur, op de Weeshuisweide, onthulling gezamenlijk kunstwerk door wethouder Jeroen Huizing
16.00 uur, op de Weeshuisweide, Opening Cultureel Jaar met kanonschot door burgemeester Bert Bouwmeester
16.15, einde

Videoterugblik

Foto’s