HomeProgrammaErfgoedworkshops voor jongeren

Erfgoedworkshops voor jongeren

Wat is het idee?

Voor de basisschoolleerlingen van de groepen 7 en 8 willen we vijf erfgoededucatieworkshops laten ontwikkelen en één bestaande workshop in dit aanbod opnemen. Onze doelstelling is het ontwikkelen van duurzame en inhoudelijk sterke workshops, waarbij we de lokale samenwerking willen versterken en vast willen houden. De workshops zullen naar wens van de scholen de komende jaren blijvend in het keuzemenu van Stichting Kunst & Cultuur (K&C) worden opgenomen. 

De workshops

De volgende workshops worden ontwikkeld:

  • Promotiefilm: Hier kom ik weg
  • De verhalen liggen op straat
  • Centsprent maken
  • Digital Art Factory Bilderwald
  • Radio maken, aan de slag met mediawijsheid
  • Ontdek de ijstijd

Promotiefilm: Hier kom ik weg

De leerlingen maken samen onder begeleiding van professionele filmmakers een film over hun eigen dorp. Een heuse promotiefilm! Deze workshop bestaat uit een introductieles op school gegeven door een professioneel filmmaker. De weken daarna gaan de leerlingen met de leerkracht zelf aan de slag met het maken van de promotiefilm. In de leskist die tijdens de introductieles gepresenteerd is, zitten alle benodigde materialen. De materialen zijn door de filmmaker in samenwerking met een erfgoedspecialist ontwikkeld. Het project wordt door de filmmaker afgesloten met het tonen van de film. Tijdens deze afsluitende les wordt de film aan de hand van reflectievragen samen besproken. De filmmaker laat hierin de vragen van de introducties terugkomen. 

De verhalen liggen op straat

De verhalen liggen op straat. Overal om ons heen zijn lagen van betekenis: ons historische erfgoed, onze stad en dorpen, het landschap, de tradities, onze ligging, onze taal en geschiedenis. In dit project richten we ons op het ontdekken en ontsluiten van die betekenislagen om ons heen via routes in de app Space Time Layers. 

Centsprent maken

Eeuwenlang was de centsprent – ook wel volksprent genoemd – hét middel om verhalen met beeld en tekst te maken en verspreiden. Het was de voorloper van het moderne stripverhaal, kinderboek en tijdschrift, en populair bij jong en oud. Op school kregen kinderen deze kleurrijke prenten als ze goed hun best hadden gedaan, maar ze waren ook gewoon te koop in winkels en bij straatventers. De Stripmaker des Vaderlands 2021-2023 woont in Coevorden en heet Herman Roozen. Herman vertelt hoe en waarom centsprenten vroeger gemaakt werden, en laat de klas een hedendaagse variant maken. 

Digital Art Factory Bilderwald

Kunst is voortdurend in ontwikkeling en beperkt zich al lang niet meer tot schilderen en beeldhouwen of ander bekende kunstvormen. Steeds meer en vaker wordt gebruik gemaakt van digitale technieken. Die technieken bieden allerlei nieuwe mogelijkheden om creatief te zijn en nieuwe beeldtaal te geven aan een bepaald onderwerp. Lichtkunst, virtual en augmented reality enz.: al deze digitale technieken maken nieuwsgierig en leiden tot creatieve kunstvormen die een verrassende kijk kunnen geven op soms heel vanzelfsprekende dingen. In deze workshop gaan deelnemers de leerlingen onder leiding van deskundige docenten van de Digital Art Factory met deze nieuwe kunstvormen aan de slag. 

Radio maken, aan de slag met mediawijsheid

In de workshop radio maken gaan de leerlingen een onderdeel van een echt radioprogramma maken en presenteren. Samen met de lokale omroep Zo!34 denken ze na over de programmering rondom de activiteiten in het kader van het culturele jaar. 

Ontdek de IJstijd

Ze ontdekken tijdens deze les dat er lang geleden ijstijden in Nederland waren en dat dit invloed heeft gehad op de vorming van ons huidige landschap. Ook ontdekken ze dat het Hondsruggebied een plek was die al vroeg bewoond werd. Met een VR-bril bekijken ze het landschap van tienduizenden jaren geleden en met aanschouwelijke materialen doen ze proefjes over het ontstaan van het landschap en over de eerste bewoners die hier naartoe kwamen. 

De workshops zijn ook te vinden via www.kunstencultuur.nl.