HomeOver ons

Over ons

Onder aanvoering van aanjager Roelie Lubbers-Hilbrands werkt een zogeheten kernteam aan het culturele jaar. Dit team van medewerkers van de gemeente Coevorden coördineert de verschillende initiatieven, probeert veel inwoners en organisaties enthousiast te maken en zorgt voor ondersteuning.

Samenstelling kernteam

  • Roelie Lubbers-Hilbrands: aanjager en projectleider; 06-53303499
  • John de Vegt: beleidsmedewerker Cultuur en Samenleving
  • Dinie Kamping: beleidsmedewerker Economie en Samenleving
  • Liesbeth Mennink: communicatieadviseur
  • Anna Wiers-Renting: ondersteuning vanuit afdeling Leefomgeving
  • Henk Mepschen: archivaris
  • Marleen Oost: communicatiemedewerker

Burgemeester Bert Bouwmeester en wethouder Jeroen Huizing van cultuur zijn vanuit het college van B&W bij het culturele jaar betrokken.

Voor de activiteiten vormen we afzonderlijke subcommissies, zie Grote Plannen.

Er is geen aparte stichting of organisatievorm voor de Culturele Gemeente. Bij de diverse activiteiten wordt zoveel mogelijk samengewerkt met bestaande verenigingen en stichtingen.